FILOSOFI

Dogs of Nature bygger på en ganska simpel regel och det är; ”gör så som naturen alltid gjort” vilket innebär att man försöker i mesta möjliga mån att kommunicera på djurens eget språk, alltså inte på det talade människospråket. Vi använder istället kommunikationsformerna kroppssråk och energi (utstrålning). Allt handlar egentligen om att bli en värdig och pålitlig ledare och detta är något som sker inom dig. Det är en resa du gör med din hund. Respekt, motion, tillit & kärlek. För mig är kärlek att uppfylla djurets behov ovillkorligt, på ett respektfullt och naturligt sätt. Jag anser att man är skyldig att skaffa sig kunskap om den art man har för att kunna bemöta och förstå djuret på bästa möjliga sätt och därefter skapa en sund tillvaro för båda parter.

När jag umgås med hundar vill jag känna ömsesidig respekt, tillit, trygghet och kärlek. Jag vill att de ska känna sig skyddade vid en hotfull situation, känna sig fria att uttrycka sina känslor, känna att de VILL följa mig utan att det är påtvingat och få vara precis som de är, som de VERKLIGEN är! Är det inte det som vi alla borde sträva efter med våra hundar?

Image-1_edited.jpg

Hunden, Canis lupus, är ett fantastiskt ståtligt och alldeles bländande vackert djur. Hundar klassas som rovdjur och har därmed instinkter och drifter, komminucerar, som tidigare nämnt, med kroppspråk och energier, samt är ett flockdjur. Det gäller även de gulligaste golden retrievervalparna och de fluffiga samojederna. Trots att de lever domisticerade med oss människor, förändras inte faktumet att en hund är just det: EN HUND! Jag anser att hundens grundläggande behov som ett instiktivt djur, förtjänar att uppmärksammas snarare än förummas. Detta är grunden som jag bygger hela Dogs of Nature på, samt det jag själv lever efter med vår egen flock. Regler, gränser och begränsningar är en naturlig del av djurlivet som sker mellan arter hela tiden och det är det som för mig, banar väg för en harmonisk, naturlig och sund relation till din fyrbenta familjemedlem.